ภาษา : 
 

บริษัทของเรา 

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น Thailand Top Innovative company โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

 

ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เล่งเห็นถึงความสำคัญต่อสุขภาพ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของอากาศ, โลกร้อน และภาวะเรืองกระจก ร่วมถึงโรคต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่ อันมีผลต่อสุขภาพและคุณค่าของชีวิต ทางบริษัทฯ จึงได้พยายามค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาด เพื่อส่งมอบความสุขและการมีสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาคมโลก

 

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านอากาศบริสุทธิ์ พิทักษ์ห้องปรับอากาศจากการติดเชื้อและการแพร่กระจายของจุลินทรีย์ ไวรัส และเชื้อโรคที่แพร่กระจายทางอากาศอื่นๆ ในโรงพยาบาล ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงานและบ้านพักอาศัย พร้อมด้วยระบบเติมอากาศบริสุทธิ์เพื่อเพิ่มออกซิเจนและปกป้องห้องปรับอากาศจากมลพิษภายนอก